Co gmina może zrobić

Rola gmin w ochronie owadów zapylających i stwarzaniu im przyjaznych warunków do życia jest niezwykle ważna. Wiele gmin już od lat ujmuje w swoich strategiach rozwoju dążenie do zachowania bioróżnorodności. Ochrona pszczół idealnie wpisuje się w ten cel. Ponadto samorządy są kluczowymi instytucjami w działaniach na rzecz przyrody i włączania w tego typu inicjatywy mieszkańców. 

Co możecie zrobić dla pszczół w gminie?

Edukacja rolników

Przekonajcie rolników, że pszczoły są ważne. I że warto prowadzić prace rolnicze uwzględniając ich dobrostan.

Konkurs dla mieszkańców

Konkurs na najładniejszy ogródek/balkon, który jednocześnie jest przyjazny dla pszczół na pewno będzie cieszył się popularnością.

Zaangażujcie seniorów

Warsztaty, wspólne sadzenie, spotkanie z pszczelarzem/ogrodnikiem. Aktywni seniorzy to bardzo ważna grupa.

Wystawa

Na przykład zdjęć różnych gatunków pszczół pokazująca, że pszczoły to nie tylko pszczoła miodna i miód.

Zajęcia terenowe dla dzieci

Zorganizujcie wyjście na łąkę czy do ogrodu. Bezpośrednie doświadczenie jest najlepszym nauczycielem!

Eksperci

Sprawdźcie czy na swoim terenie nie macie pszczelich ekspertów którzy mogą Was wesprzeć wiedzą: pracowników Parków Narodowych, Krajobrazowych, przyrodników, nauczycieli biologii-hobbystów, pszczelarzy

Partnerzy - sprzymierzeńcy

Może na Waszym terenie działają instytucje, organizacje albo firmy które chciałyby się włączyć, choćby w drobny sposób we wspólne działania?

Czas na sadzenie

Zorganizujcie akcję wspólnego sadzenia kwiatów czy drzew przyjaznych pszczołom. Może założycie ogród społeczny? A może możecie sprawić żeby taki ogród miał długofalową opiekę? (szkoły, emerytów, koła gospodyń wiejskich, OSP.. pomysłów jest wiele :)

Podajcie dalej!

Może macie zaprzyjaźnioną gminę? Spróbujcie ją zarazić działaniami dla pszczół, a może wciągnąć we wspólny projekt?