Posadź kwiaty dla pszczół

Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” inspiruje lokalne społeczności do działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Zapraszamy firmy, organizacje pozarządowe, placówki przyrodnicze i inne instytucje do sadzenia roślin przyjaznych pszczołom. Wspólnie możemy zrobić więcej!

 

Jak możesz włączyć się w działania na rzecz pszczół?

  • wraz ze współpracownikami, wolontariuszami zorganizuj akcję sadzenia kwiatów przyjaznych pszczołom. Możecie zacząć już od niewielkiej skrzynki albo zagospodarować większą rabatę lub klomb
  • jeśli nie macie możliwości posadzenia roślin na terenie przy siedzibie firmy czy organizacji, sprawdźcie taką możliwość z sąsiadami, np. z placówkami oświatowymi, ogródkami jordanowskimi lub innymi instytucjami. Być może dzięki temu nawiążecie ciekawą współpracę również na innych polach? A może uda się też zorganizować krótką lekcję o pszczołach i kwiatach?
  • opisz działania na rzecz pszczół w firmowym biuletynie, gazetce lub newsletterze. Być może zainspirują kogoś do posadzenia kwiatów w ogrodzie lub na działce
  • zachęć do sadzenia kwiatów przyjaznych pszczołom partnerów i dostawców. Pokaż jak dzięki prostemu działaniu możecie pomóc pszczołom
  • dowiaduj się więcej o roli pszczół, ich sytuacji oraz o tym, jak możesz im pomóc. Koniecznie podziel się wiedzą ze znajomymi! Większa świadomość problemu sprawia, że łatwiej nam podejmować działania na rzecz środowiska

 

Skrzynka pełna roślin przyjaznych pszczołom