Gminy w programie

Spadek liczebności populacji wielu gatunków owadów zapylających, w tym pszczół, to problem, który dotyka nas od lat. W odpowiedzi na tę potrzebę od dziesięciu lat realizowany jest nasz program, a trzy lata włączyliśmy do działań Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Manifest to inicjatywa, której celem jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz zaangażowanie gmin i jej mieszkańców do podejmowania realnych działań na rzecz poprawy warunków życia tych owadów w Polsce. W pierwszym roku w inicjatywie wzięło udział 80 gmin, w kolejnym już 214, a w 2019 roku manifest podpisało 267 gmin!