O programie

Misją programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" jest inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół w Polsce. Realizując program, chcemy również wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołami a bioróżnorodnością.

 

Jako marka czerpiemy z natury, a troska o środowisko naturalne jest nieodłącznym elementem naszego biznesu. Program „Z Kujawski Pomagamy Pszczołom” ma na celu wzmacnianie tych aspektów naszej marki.

Co ostatnio robiliśmy?

Sadzenie kwiatów w Zakopanem, fot. Marta Szczypek

W 2019, dziewiątym roku działania programu, przyjęliśmy nowy cel - posadzenie miliona kwiatów przyjaznych pszczołom. Żeby przybliżyć się do jego realizacji współpracowaliśmy z samorządami z całej Polski w ramach inicjatywy "Gmina przyjazna pszczołom", zorganizowaliśmy konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych, samorządów i placówek prowadzących eudukację przyrodniczą takich jak parki narodowe i krajobrazowe czy muzea o łącznej puli nagród wynoszących 100 tys złotych. Spośród 217 nadesłanych wniosków nagrodziliśmy 13 projektów, których autorzy dodatkowo wzięli udział w specjalnych warsztatach przyrodniczo-medialnych. 


Jak co roku obchodziliśmy organizowane w całej Polsce, zainicjowane w ramach programu w 2013 r. święto - Wielki Dzień Pszczół. W blisko 40 miejscowościach można było wziąć udział w grze terenowej poświęconej pszczołom samotnym oraz w innych atrakcjach przygotowanych przez partnerskie placówki, by uhonorować szczególną rolę pszczół w naszym życiu. W obchodach od morza aż do Tatr wzięło udział ponad 14 000 osób!

W październiku program został uhonorowany miejscem w rankingu inicjatyw, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu opracowanym przez ośrodek THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?”